Contributie


De contributie voor het lidmaatschap van Limes wordt jaarlijks in september door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor de ALV van september 2023 wordt een contributieverhoging voorgesteld voor seizoen 2023-2024.

Je bent na inschrijving minimaal voor één jaar lid. De contributie dient vooruit per kwartaal of per jaar te worden voldaan. Je kunt op het aanmeldingsformulier aangeven wat je voorkeur heeft. Betaling kan alleen via automatische incasso. Na opzegging per 1 januari of 1 juli stopt ook de incassomachtiging. Teveel betaalde contributie wordt teruggestort. Ben je geruime tijd niet-actief (minimaal een halfjaar, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap of een zware blessure), neem dan contact op met de ledenadministratie.

Contributie in termijnen

De jaarlijkse contributie wordt door Limes standaard in 4 gelijke termijnen geïncasseerd. De termijnen volgen het verenigingsjaar dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli en zijn dus niet gelijk aan de kwartalen van een kalenderjaar.

Eerste termijn

augustus
september
oktober

Tweede termijn

november
december
januari

Derde termijn

februari
maart
april

Vierde termijn

mei
juni
juli

Ledenprofiel Contributie 2022-2023 Kledingbijdrage jaarlijks
Jeugd (toernooimini's) € 190
Jeugd competitie tot 12 jaar (competitiemini’s) € 205 € 15 (A)
Jeugd competitie 12-13 jaar € 215 € 15
Jeugd competitie 14-15 jaar € 225 € 15
Jeugd competitie 16-17 jaar € 235 € 15
Bijdrage structurele 2e training € 75 / € 37,50 (B)
Senioren competitie € 282,50 (C) € 15
Master competitie € 195 (D) € 7,50
Recreanten € 195 (D) € 7,50
Verenigingslid € 25,25 (E)

(A)

Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een eigen bijdrage voor het gebruik van de wedstrijdshirts geïncasseerd als onderdeel van de contributie voor competitie spelende leden. Het wedstrijdbroekje dien je zelf aan te schaffen (via de kledingcommissie), deze zijn € 25 per stuk.

(B)

Aan de leden die structureel (minimaal) twee keer per week trainen wordt een extra contributie bijdrage in rekening gebracht van € 75 per jaar. Train je twee keer per week omdat je ook met een ander team meetraint (je zit dus niet in een team dat structureel twee keer per week traint) dan besluit de JC of TC of de extra bijdrage in rekening gebracht wordt. Dit gaat uiteraard in overleg. Leden die om de week een tweede training hebben betalen een extra contributie bijdrage van € 37,50. Wie structureel geen gebruik wil maken van deze tweede training kan dit op persoonlijke titel kenbaar maken bij de penningmeester.

(C)

Voor jeugdleden tot 18 jaar die in de senioren competitie spelen wordt de contributie van de jeugdcompetitie in rekening gebracht.

(D)

Recreanten en masters die meedoen aan de recreanten- of mastercompetitie betalen naast de individuele contributie een bedrag van € 120,- per team als bijdrage in de NeVoBo competitiegelden.

(E)

Verenigingsleden zijn leden die niet meer actief spelen, maar nog wel betrokken willen worden bij de activiteiten en informatie van de club.