Privacy verklaring


Limes verwerkt de persoonsgegevens van haar leden met de grootst mogelijke zorg. In deze privacy verklaring geven wij aan op welke manier wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u nog vragen dan kunt u die per e-mail sturen naar bestuur@limesvolleybal.nl

Doeleinden

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Ledenadministratie: voor het registreren van het lidmaatschap en de communicatie hierover;
  • Wedstrijdsecretariaat: t.b.v. bijvoorbeeld teamindeling, spelerskaart, wedstrijdformulier, scheidsrechters registratie, Nevobo aanmelding en administratie;
  • Financiële administratie: voor de inning van contributie;
  • Jeugd- en technische commissie: teamindeling, team;
  • Public relations: voor algemene informatievoorziening naar/tussen onze leden via de nieuwsbrief en het bijhouden van de e-mail groepen per team.

Toestemming

Wij vragen onze leden (16 jaar en ouder) of de ouder/verzorger van onze jeugdleden (tot 16 jaar) om toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken op het inschrijfformulier. Leden kunnen hun toestemming intrekken om persoonsgegevens te gebruiken. Een ouder/verzorger kan dit doen namens jeugdleden tot 16 jaar. Leden hebben op elk moment het recht tot inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens, dit laatste voor zover niet strijdig met één van de bovengenoemde doeleinden. Tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen kunnen foto’s en video’s gemaakt worden door leden van Limes, trainers, ouders/verzorgers etc. Deze kunnen geplaatst worden op de website (o.a. teamfoto’s). Voor het plaatsen van foto’s wordt uw toestemming gevraagd op het inschrijfformulier. Mocht u uw toestemming willen wijzigen/intrekken meldt dit dan bij bestuur@limesvolleybal.nl

Delen van gegevens

Limes deelt binnen de vereniging alleen persoonsgegevens met derden ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden. Gegevens worden buiten de vereniging alleen gedeeld met de Nevobo wanneer je als lid competitie gaat spelen. De Nevobo verzorgt de spelerskaarten en organiseert de competitie. Zonder uw toestemming verstrekt Limes, anders dan ten behoeve van bovenstaande doeleinden, geen persoonsgegevens aan derden.

Passende maatregelen

Limes treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo kunnen alleen de hiertoe bevoegde functionarissen bij uw de persoonsgegevens en zijn die niet toegankelijk voor andere leden of niet bevoegd kader. Persoonsgegevens van onze leden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor haar doeleinden, hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd. Onze website maakt gebruik van cookies voor het meten van websitebezoek. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.