Lidmaatschap


Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in volleyballen bij Limes, neem dan contact op met de ledenadministratie. Die zorgt ervoor dat je wordt uitgenodigd voor de meest geschikte trainingsgroep waar je eerst een paar keer gratis kunt meetrainen. Informatie over het niveau van onze teams en hun trainingstijden vind je bij de teamindelingen.

Aanmelden

Om lid te worden van Limes stuur je een ingevuld inschrijfformulier naar de ledenadministratie. Die zorgt ervoor dat je wordt aangemeld bij Nevobo en regelt, indien nodig, een spelerskaart voor je. Wijzigingen van je gegevens tijdens je lidmaatschap (adres, e-mail, bankrekeningnummer) geeft je altijd zo spoedig mogelijk door via een e-mailbericht aan de ledenadministratie.

Bij wachtlijsten voor jeugd

Limes kan genoodzaakt zijn om te werken met een wachtlijst als er bijvoorbeeld veel aanmeldingen zijn van jeugdleden in dezelfde leeftijdsgroepen. Bij een wachtlijst gelden de volgende voorrangsregels:

  • Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding
  • Jongens krijgen ongeacht hun leeftijd voorrang
  • Aanmeldingen van jeugdleden waarvan een ouder/verzorger trainingen gaat verzorgen krijgen voorrang
  • Aanmeldingen van jeugdleden waarvan een ouder/verzorger gaat coachen krijgen voorrang
  • Een broer of zus van een Limes lid krijgt voorrang
  • Kinderen van senioren leden van Limes krijgen voorrang
  • Spelers die al lid zijn van de NeVoBo krijgen voorrang

In alle gevallen waar bovenstaande regels niet in voorzien, beslist de Jeugdcommissie van Limes over de plaatsing.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per 1 januari of 1 juni van het lopende jaar door een schriftelijk of e-mailbericht aan de ledenadministratie. Opzegging van jeugdleden kan alleen door ouder/verzorger gedaan worden. Zolang niet is opgezegd, blijf je als lid betalingsplichtig. Je lidmaatschap loopt minimaal 1 jaar, de contributie wordt dus ook minimaal 1 jaar geïncasseerd.