Bestuur en commissies


Het Bestuur van Limes bestaat uit een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van de Technische Commissie, de Jeugd Commissie en de Recreanten Commissie. Daarnaast zijn diverse activiteiten ondergebracht in andere commissies.