Instructies zaalwacht


Taken van de zaalwacht

  • Zorgen dat de velden worden opgebouwd (en afgebroken) door de teams
  • Ontvangen van de bezoekende teams en teams van Limes
  • Controle van aanwezigheid tellers en scheidsrechters (bij aanwezigheid aanvinken op het wedstrijdoverzicht)
  • Beheer tablets: meegeven aan de scheidsrechter en na afloop van de wedstrijd tablet innemen.
  • Klaarleggen telformulieren (invullen teamnamen en veld) en meegeven aan de teller
  • Zo nodig assistentie verlenen bij het invoeren in DWF
  • Tijdens en na de CMV wedstrijden de miniballen verzamelen en in de kast opbergen (kast 3)
  • De ballenkarren met de andere ballen vullen en klaarzetten.

Instructiefilmpje: net ophangen

https://youtu.be/Klc7XRMAlHI