Vertrouwenscontactpersonen

Gepubliceerd op 23 oktober 2021 om 11:52

Bij Limes willen we dat alle leden, van groot tot klein, plezierig en veilig kunnen volleyballen. Mocht je toch te maken krijgen met gedrag waardoor je je onveilig voelt, bespreek dit dan met ons. Wij zijn de twee vertrouwenscontactpersonen van Limes.

Nu is er bij Limes niet snel sprake van een (fysiek) onveilige situatie, maar bedenk dat ook pestgedrag in een team of het ongewenst delen van beelden op sociale media, een onveilig gevoel kunnen geven. Ook dit soort zaken kunnen bij ons gemeld worden. Wij kunnen je dan helpen met het zoeken naar een oplossing.

Wij zijn getraind door NOC*NSF en opereren onafhankelijk van het bestuur en overig kader. Onze taak als vertrouwenscontactpersoon is voor een groot deel preventief. We adviseren het bestuur en de vereniging over zaken als sociale veiligheid, scholing van trainers en bewustwording van sociaal gewenst gedrag. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt voor leden, trainers en anderen die een onveilige situatie willen melden. Als vertrouwenscontactpersoon weten wij welke situaties bij welke instantie gemeld moeten worden en kunnen we leden hiermee verder helpen. 

We zijn bereikbaar via de volgende mailadressen en telefoonnummers:

Marrit Bollema (mbollema@gmail.com, 06-44492438)
Nienke van Geest (nienkevangeest@hotmail.com, 06-14133456)