Contributie bijdrage 2e training verhoogd

Gepubliceerd op 15 oktober 2021 om 22:00

Op de Algemene Ledenvergadering van 28 september is besloten om de extra contributie bijdrage voor leden die structureel twee keer per week trainen te verhogen.

  • De extra contributie bijdrage voor leden die structureel twee keer per week trainen gaat van € 55,- naar € 75,- per jaar.
  • De extra contributie bijdrage voor leden die structureel om de week een tweede training hebben zal € 37,50 per jaar gaan bedragen. Individuele leden die geen gebruik maken van deze mogelijkheid om twee keer te trainen kunnen bij de penningmeester vragen om vrijstelling van deze extra contributie.

De reden voor deze verhoging zijn de sterk toegenomen kosten voor zaalhuur. De tarieven van de zaalhuur zijn dit jaar met 2,9% gestegen en er zijn dit jaar meer teams die structureel vaker trainen dan één keer per week. Om het vaker trainen meer kostendekkend te maken is besloten om de extra contributie bijdrage te verhogen.

Een overzicht van de contributie voor het seizoen 2021-2022 vind je hier.